GẠCH CAO NHÔM 60%

TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

MÃ SẢN PHẨM:

ĐÁNH GIÁ

Gạch cao nhôm chịu lửa 65%  chứa ít nhất 65% nhôm oxit,  NameHigh Aluminum Brick
65%Test Quantity3 pcsTest Result Test ItemNumerical ValueBulk Density 2.362.35Al2O3 67 65Fe2O3 (%) 1.971.95Apparent  Porosity 21 22Refractoriness 1,830 1,820Cold Crushing Strength ( Mpa) 5050Refractoriness under load, 0.2 Mpa, ≥ 1,480 1,480

ĐÁNH GIÁ

Hiện tại không có đánh giá nào.

BẠN HÃY ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM “GẠCH CAO NHÔM 60%”

custom contents goes here
Top

Gọi